Zašto je Anketni odbor za utvrđivanje okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Ribnikaru i Mladenovcu važan?

Zašto je Anketni odbor za utvrđivanje okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u Ribnikaru i Mladenovcunajvažniji politički događaj ovog leta?

Zbog toga što se u jednoj državnoj instituciji, prvi put zvanično organizovano i pred očima javnosti, govori o tragičnim događajima od maja ove godine. Više od dva meseca kasnije.

Ovaj događaj je važan i jer građanima jasno govori o istinskoj ulozi Skupštine, kao mesta gde od građana izabrani poslanici sa posebnom pažnjom razmatraju teme koje su građanima važne. Ovo je mala pobeda za sve građane, a velika šansa za popravak političkog sistema u Srbiji.

Važno je reći da anketni odbor nije policija, niti tužilaštvo, niti sud, niti pretenduje da to bude, niti će se baviti utvrđivanjem krivice.

Anketni odbor je mehanizam parlamentarnog nadzora i kontrole važnih društvenih i političkih procesa, prisutan i često korišćen u razvijenim svetskim demokratijama.

Anketni odbor NSRS je i prilika da se utvrde najrelevantnije činjenice koje odslikavaju kontekst u kom su majski događaji bili mogući i da se, ako zaista postoji politička volja, daju preporuke za promenu tog konteksta, kako bi se učinilo što više da se ovakve tragedije ne ponove.