Šta su anketni odbori?

Anketni odbori su privremena radna tela Narodne skupštine Republike Srbije koja se obrazuju radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti i utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima.

Sastav i zadatak odbora, kao i rok za njegovo izvršenje, definišu se u Odluci o obrazovanju anketnog odbora. Anketni odbor sačinjen je od narodnih poslanica i poslanika.

Anketni odbor ne može da vrši istražne i druge sudske radnje, ali ima pravo da traži od državnih organa i organizacija podatke, isprave i obaveštenja, kao i da uzima izjave od pojedinaca.

Predstavnici državnih organa i organizacija dužni su da se odazovu pozivu anketnog odbora, i da daju istinite izjave, podatke, isprave i obaveštenja.

Anketni odbor podnosi Narodnoj skupštini izveštaj, sa predlogom mera, i prestaje sa radom danom odlučivanja o tom izveštaju na sednici Narodne skupštine.

Šta je Anketni odbor za utvrđivanje okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u "Ribnikaru", Malom Orašju i Duboni?

Anketni odbor radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i na teritoriji Smedereva i Mladenovca - u Malom Orašju i Duboni, kao i utvrđivanja propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanju odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera je privremeno radno telo 13. saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Obrazovan je na osnovu odluke Narodne skupštine usvojene 11. jula 2023. godine, a sa radom je počeo 18. jula 2023. godine.

Zadaci ovog anketnog odbora su

  • Utvrđivanje činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ dana 3. maja 2023. godine i na teritoriji Smedereva i Mladenovca - u Malom Orašju i Duboni, dana 4. maja 2023. godine;
  • Utvrđivanje eventualnih propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanju odgovarajućih radnji;
  • Utvrđivanje eventualne odgovornosti nadležnih lica i predlaganje posebnih i opštih mera kako bi ponavljanje sličnih tragedija u Republici Srbiji bilo osujećeno.

Predsednica Anketnog odbora je Marinika Tepić, iz Poslaničke grupe PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA, a za zamenicu predsednika izabrana je Biljana Pantić Pilja, iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“, kao predstavnica najveće poslaničke grupe.

Anketni odbor ima 23 člana, i čine narodni poslanici iz svih poslaničkih grupa kao i poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi u Narodnoj skupštini.